Pesten


Adviezen aan alle ouders
Adviezen aan ouders van pesters
Neem het probleem serieus.
Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.
Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen.
Maak je kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
Besteed aandacht aan je kind.
Stimuleer je kind tot het beoefenen van een sport.

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen
Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, kun je de ouders van de pester opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen.
Pesten op school kun je het beste direct met de leerkracht bespreken.
Als je kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitge¬breide aanpak. Neem contact op met de leerkracht, ga bij de school kijken, lees boeken en bekijk samen met je kind video¬banden over pesten.
Als van je van je kind er met niemand over mag praten, steun dan je kind, geef het achtergrondinformatie en maak je kind duidelijk dat de school het voorzichtig zal aanpakken. Voordat je dit belooft, is het raadzaam de school te vragen of ze dit probleem ook daadwerkelijk voorzichtig aanpakt.
Beloon je kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen.
Stimuleer je kind tot het beoefenen van een sport, zodat hij in een spel of motorische vaardigheid kan uitblinken.
Wordt je kind op de sportclub gepest door leeftijd- of klasge¬noten, vraag dan de leiding aan het pesten aandacht te besteden en met de kinderen te bespreken dat ieder kind op de club veilig mag zijn.
Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met je kind. Doe dat niet op negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld: 'wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?'
Steun je kind in het idee dat er een einde aan komt.
Laat je kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij je kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten en te verwerken.
Laat je kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining, te geven door RIAGG of Onderwijsbegeleidingsdienst op school. Sta dus niet toe dat je kind voor de zoveelste keer buitengesloten wordt, nu door het naar een instantie buiten school toe te sturen.
Beijver je ervoor dat de school sociale vaardigheidstrainingen geeft aan alle leerlingen.
Accepteer de situatie niet. Als de school niet wil meewerken, schakel dan de vertrouwenspersoon op school in om aan de ongezonde situatie voor je kind een einde te maken.

Adviezen aan alle andere ouders
Neem het probleem serieus: het kan ook jouw kind overkomen.
Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.
Vraag om toezicht op het schoolplein.
Praat met je kind over school, over de relaties in de klas, over wat leerkrachten doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en
toe of er in de klas wordt gepest.
Geef af en toe informatie over pesten: wie doen het, wat doen zij en waarom?
Corrigeer je kind als het voortdurend anderen buitensluit.
Geef zelf het goede voorbeeld.
Leer je kind voor anderen op te komen.
  


IKC 't Palet 

Gedempte Biersloot 3 d
3131 HJ Vlaardingen


Afd. onderwijs: 010-4342697


Peuterspeelzaal: 010-30 33 741

Elmo:010-30 33 742

Koekimonsters: 010-30 33 743

Ernies: 010-30 33 744  

BSO: 010 30 33 745

Agenda

Peuterochtend
Startdatum/tijd:
woensdag 17 januari 2018 08:45
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

PartnersScholen:
© 2014 -  IKC  't Palet Locatie Centrum
Gedempte Biersloot 3 d,  3131 HJ, Vlaardingen - Telefoon: (010)4342697 - E-mail: directie.centrum@palet.info