Nieuws uit groep 5

De leuke klas

De groepen 5 en 5/7 hebben in september en oktober meegedaan met het project De leuke klas.
Dit project, opgezet om te werken aan met name de sociaal emotionele sfeer, past goed bij leerlingen vanaf groep 5. Zij worden zich steeds bewuster van hun eigen handelen en kijken kritischer naar vriendschappen en klasgenoten.
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de kinderen elkaar nog beter leren kennen. De klas werd in drie groepen opgesplitst om zo in kleinere groepen aan het werk te gaan.  Juf Linda, begeleider van De leuke klas, heeft de kinderen via spelvormen en gesprekken bewust gemaakt van ieders inbreng voor de sfeer in de klas.  Het helpt als je elkaar kent, dan begrijp je ook beter de manier van reageren.
Ook het opstellen van regels en punten waar nog aan gewerkt kan worden, kwamen aan bod.
Tijdens de tweede bijeenkomst hebben de leerlingen het gehad over (positieve en negatieve) leiders, de volgers en kijkers in een klas.  Wat is de invloed hiervan en wat kan je zelf doen? Met name de verwerkingsopdrachten in de klas, met het invullen van het leider/volger/kijker schema en het verhaal over de lekkende emmer, maakte de bijeenkomst nog waardevoller.
En voor we het wisten was het al tijd voor de derde bijeenkomst en hebben we het vooral over elkaars positieve kanten gehad; waar ben je trots op, wat mag je vaker tegen jezelf zeggen en wat gaat er goed?  
Iedere leerling heeft nu een kaartje in het laatje met een positieve spreuk of aanmoediging. 
Deze week presenteren beide klassen op eigen wijze hoe zij het project ervaren hebben. Het project wordt niet afgesloten, het thema is juist iets wat veel terug zal keren. Dit kan zijn in de SOVA lessen, maar ook tijdens dagelijkse situaties. 
Scholen:
© 2014 -  IKC  't Palet Locatie Centrum
Gedempte Biersloot 3 d,  3131 HJ, Vlaardingen - Telefoon: (010)4342697 - E-mail: directie.centrum@palet.info