Artikel Groep 5

Groep 5.
In groep 5 zitten 24 leerlingen waarvan 13 jongens en 11 meisjes. Op maandag en dinsdag is juf Marjolein in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Jennifer er.
Op maandag in de even weken gaan wij zwemmen bij De Kulk. Op dinsdagmiddag hebben wij gymles.
Huiswerk
Elke maandagmorgen krijgen de kinderen dicteewoorden mee naar huis. Het is de bedoeling dat zij dit thuis goed oefenen. Op donderdagmiddag wordt het huiswerk weer terug op school verwacht. Het zou fijn zijn als u uw kind hiermee helpt door te kijken welke woorden het moeilijk vindt en deze ook de 2 weken erna nog even te laten schrijven. Na elke drie weken volgt er een dictee waarin de geoefende woorden overhoord worden. Om de zes weken volgt er een vrije week, dan krijgt uw kind geen woordjes mee naar huis.
Incidenteel wordt er ook ander huiswerk mee gegeven. Soms is dat huiswerk maar voor een enkel kind nodig, bijvoorbeeld omdat hij of zij haar werk niet af heeft gekregen in de les, of ergens extra oefening nodig heeft, bijvoorbeeld de tafels. Als u vragen heeft over het huiswerk dat uw kind mee heeft gekregen, kunt u altijd even bij ons binnen lopen.
Werkstuk en spreekbeurt.
In januari hebben de kinderen een werkstuk gemaakt over zichzelf 'Dit ben ík'.
Nu zijn we begonnen met spreekbeurten Dit is nieuw voor de kinderen. Deze zijn in de maanden januari en februari en gaan over het eerste werkstuk (Dit ben ik). De kinderen mogen hiervoor een PowerPointpresentatie maken, of een schoenendoos met spulletjes meenemen, zodat zij houvast hebben.
In mei wordt het 2e werkstuk ingeleverd, deze mag gaan over een zelfgekozen onderwerp.
Kamp.
Op dinsdag 2 april gaan we twee dagen op kamp. Daar leest u binnenkort mee over.

 

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
Scholen:
© 2014 -  IKC  't Palet Locatie Centrum
Gedempte Biersloot 3 d,  3131 HJ, Vlaardingen - Telefoon: (010)4342697 - E-mail: directie.centrum@palet.info